Relacja z uroczystości 3. Maja we Lwowie i Stanisławowie