Podziękowanie lwowskich serc

27-11-2021

Drodzy Przyjaciele oraz darczyńcy!

Polskie organizacje ze Lwowa, działające non-profit, nie zapominają o ludziach którzy wspierają nas z kraju i zagranicy, a nawet z za oceanu. Tutaj mowa konkretnie o organizacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago.

Jak co roku, szereg polskich organizacji, w tym Polskie Radio Lwów, Towarzystwo TMDPK Zabytek, Lwowska Rodzina Rodzin, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz poszczególne oddziały Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, składają wyrazy podziękowania oraz uznania za prowadzoną przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago działalność.

Pieniądze, pochodzące ze zbiórki publicznej prowadzonej przez w/w Związek, zostały przekazane dla podalszej działalności Rodaków we Lwowie.

Nie tylko organizacje, a także kilkanaście osób prywatnych oraz młodzież, która znalazła się w trudnej sytuacji, otrzymała wsparcie. Z okazji dnia 2 listopada we Lwowie zostały wykonane znaczki pamiątkowe dot. rokrocznej akcji na cmentarzu Janowskim i to jeszcze nie koniec przedsięwzięć oraz daleko nie pełny spis działań.

Ddzięki akcjom prowadzonym regularnie w Chicago przez zacnych Rodaków, będziemy działać nadal i staje się to możliwe dzięki m. in. właśnie takim ludziom - patriotom ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koła Chicago i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy chętnie uczestniczą w prowadzonych przez Nich akcjach.

Rodacy ze Lwowa - Polacy, prowadzący różne rodzaje działalności, a także młodzież, całe rodziny oraz dzieci, wszyscy jesteśmy wdzięczni Tym, którzy o nas pomyśleli i nie po raz pierwszy wsparli.

Z serca dziękujemy!