"DO TANGA TRZEBA DWOJGA" - MÓWI PREZYDENT PREMYŚLA ROBERT CHOMA

10-06-2017

Współpraca z miastami partnerskimi na Ukrainie przebiega tak jak do tej pory - nie ma jakichś punktów wspólnych dla których można by było mówić o rzeczywistej współpracy. To są zdarzenia, nie jest to taka rzeczywista współpraca, która mogłaby wyglądać nieco inaczej.

A np. Mościska, znajdujące się w odległości niecałych 30 km od Przemyśla? Stanem na dzień dzisiejszy w Mościskach Polacy stanowią 36% ludności.

Z Mościskami kiedyś zrobiliśmy oznakowanie trasy rowerowej, ale to już jak zawsze – do tanga trzeba dwojga, jak to się mówi. Nie mamy czegoś takiego, czym możemy się specjalnie pochwalić. Czy to infrastrukturalnych czy tego typu projektów. Są to bardziej przedsięwzięcia typu wymiana kulturalna lub  szkolna, ale nie mamy takich projektów, które by były projektami większymi czy infrastrukturalnymi.”

Mościska – miejscowość na Ukrainie, tuż pod granicą z Polską, rozlegająca się na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Miasto ulokowano w 1404 roku, zaś nazwa pochodzi od mostów, które do dnia dzisiejszego otaczają miasto. Na Zakościelu, będącym dawniej odrębną miejscowością, a dziś południową dzielnicą Mościsk, stoi modrzewiowy kościół niegdyś parafialny p.w. Michała Archanioła. Pierwsza wzmianka o nim pochodząca z 1397 r. stwierdza, że istniał on już wtedy "od dawna". To oczywiście nie jedyny zabytek w Mościskach.

W tej chwili staramy się o wpis Twierdzy Przemyśl na listę UNESCO. Tym słabym punktem, lub jednym z nich, jest część twierdzy położona na terenie obwodu Lwowskiego, konkretnie w Mościskach. Być może tutaj będzie pole do popisu dla tej drugiej strony, gdyż będziemy współpracować z władzami rejonu i  miasta.