Akademia Weterynarii we Lwowie jako ewenement na skalę światową

04-09-2021

Gośćmi w studiu - Antoni Gamota prof. emeryt, wolontariusz w projekcie Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, Zbigniew Wróblewski prof ekspert w dziedzinie historii medycyny weterynaryjnej, Prezes Izby Warminsko-Mazurskiej lekarsko-weterynaryjnej, Ałła Wyniarska docent Katedry Farmakologii i Toksykologii, koordynator projektu Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego.

Pierwsza rozmowa w mediach w ramach projektu "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza". Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020. 

Zdjęcie zawdzięczamy wolontariuszowi w w/w projekcie Natalii Krynyczance.