Senat RP i Wspólnota Polska - sponsorem Jubileuszu Polskiego Radia Lwów

O Jubileuszu 25-lecia Polskiego Radia Lwów

czytajcie na stronie Stowarzyszenia Wspólnota Polska

wciskając tu: