Konferencja OBWE we Lwowie - wnioski zawarte w 3. punktach

15-08-2017

Wczoraj we Lwowie odbyła się konferencja prasowa OBWE z udziałem sekretarza Aleksandra Hura i przewodniczącego misji obserwacyjnej na Ukrainie Grzegorza Kalinisa.

Przedstawiciele OBWE na Ukrainie przebywają w 10. miastach. Sa tam zadziałani obserwatorzy ze wszystkich 57. krajów – członków OBWE. Wg ostatnich raportów, sytuacja na wschodzie Ukrainy uległa zmianom, a mianowicie, misja zaobserwowała zmniejszenie działań bojowych na około 15%, chociaż w poprzednich tygodniach te działania wzrosły do 50%. Sekretarz Aleksander Hur wspominał, że niektórzy zarzucają iż misja OBWE „jest ślepa”, ale to wiąże się z tym, że nie wszędzie obserwatorzy są dopuszczani.

Celem misji jest ustalenie faktów. Zdaniem obserwatorów OBWE: „Dopóki obie strony nie będą przestrzegać Mińskiego Porozumienia, konflikt na Ukrainie nie ma szans na zakończenie. Celem misji nie jest wykonywanie wyżej wymienionych Porozumień, lecz tylko i wyłącznie obserwacja oraz sporządzanie raportów, które trafiają do wszystkich 57. krajów. Jedynie w przypadku dotrzymania tych Porozumień, możliwa jest stabilizacja sytuacji.”

Mandat OBWE na Ukrainie wygasa 31 marca 2018 roku i to jest data oficjalnego zakończenie misji. Dla ponowienia mandatu musi być zgoda wszystkich 57 krajów. Wśród zadawanych pytań przez dziennikarzy ukraińskich, znalazły się „czy obserwatorzy z Rosji nie działają na korzyść swego kraju?”, na co padła odpowiedź, że każdy członek OBWE podpisuje obowiązkową deklarację, tzw. kodeks honoru i „dlaczego jednym z języków na stronie OBWE jest język rosyjski?”, co przewodniczący skomentował krótko – „często zadają mi to pytanie”.

OBWE zajmuje się nie tylko obserwacją zbrojnego konfliktu na Ukrainie. Dużo mówiono o wolności prasy i swobodzie wypowiedzi. Na Ukrainie rok 2017 jest rokiem rekordowym pod zwględem liczby pogróżek i napadów na dziennikarzy. Międzynarodowe organizacje, takie jak Freedom House czy Reporters Without Borders, szacują że na Ukrainie jest „częściowa wolność słowa”. Oprócz tego, od początku 2017 r. zarejestrowano 132 wypadki pogróżek oraz przeszkód w wykonywaniu zawodu dziennikarza, niektóre z tych wypadków – śmiertelne.

Na całym terytorium Ukrainy pracuje ponad 600. obserwatorów misji OBWE. To, o czym wszyscy międzynarodowi obserwatorzy mówią, zostało zawarte w 3. punktach:

Wstrzymać działania bojowe powinne strony konfliktu

OBWE nie prowadzi śledztwa, zaś raportuje o faktach

Nie zajmuje się dostarczaniem pomocy humanitarnej, ale sprzyja jej dotarciu

W raportach misji OBWE została ujęta sytuacja we Lwowie, w tym – sytuacja dotycząca swobody wypowiedzi i wolności prasy, jak również sytuacja mniejszości narodowych. Raporty są publikowane w trzech językach, można je znaleźć na http://www.osce.org/ .