Wilnoteka o 25-leciu

25-lecie polskiej rozgłośni we Lwowie

Patrz link