Audycja 13. maja 2017

13.05.2017

Z Krysowic - ks. Paweł Antolak
O kardynale Adamie Stefanie Sapieha
Dawne muzea lwowa
Okradzione lwowskie muzea 
Mówi Taras Woźniak dyrektor muzeów we lwowskiej obłasti

Rozmowa o Targowicy
Kalendarium 
Wywiad z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim
Relacja z Eurowizji
Od młodzieży:
Fragment bajki Lusi Ogińskiej - Skrzat
O muzeach lwowskich
Klub sportowy Dynamo