Stasiek Wielanek

28-08-2009

Do studia nadawczego przy dawnej ulicy Batorego zawitał bard Warszawski Stasiek Wielanek

Trzeci od lewej – Marek Gierczak, kierownik artystyczny zespołu “Sześć Złotych”; pierwszy od prawej – Adam Halwa z Przemyśla,w centrum Stasiek Wielanek i redaktorzy Radia Lwów