Podsumowanie I Międzynarodowego Forum Mediów Polonijnych

30-09-2018

Podsumowanie I Międzynarodowego Forum Mediów Polonijnych, z punktu widzenia organizatora - moment gdy gorące emocje już minęły, zaś miłe wspomnienia pozostały. 

Z Romanem Wróblem ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozmawia Stanisława Stańczyk - Wojciechowicz:

"W ramach V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy odbywały się fora tematyczne. Jednym z takich forum było I Światowe Forum Mediów Polonijnych. W poprzednich latach odbywały się europejskie Fora Mediów Polonijnych.

To Forum zgromadziło 80. dziennikarzy z całego świata. Były reprezentowane redakcje i wydawcy mediów polonijnych z Ameryki Północnej, a konkretnie - ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, z Ameryki Południowej - mieliśmy dwóch przedstawicieli z Argentyny, byli przedstawiciele z Australii i Azji. Była reprezentowana daleka Syberia, czyli Federacja Rosyjska. Pozostałe osoby reprezentowały różne kraje całej Europy - od wschodu do zachodu.

Na Forum Mediów Polonijnych reprezentowano różne rodzaje mediów, tym razem bardzo liczną grupę stanowili radiowcy. Oprócz Radia Lwów, byli radiowcy z Włoch, z  Austrii, z Australii, z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Prawie 20 - osobowa grupa radiowców w całej 80 - osobowej grupie przedstawicieli różnych rodzajów mediów.

Oprócz tego, mieliśmy reprezentantów telewizji, portali internetowych i blogów oraz oczywiście, prasy papierowej. Czas przeznaczony na nasze Forum został podzielony na kilka sesji tematycznych, była to promocja Polski i Polaków za granicą - mowa o tak zwanej marce POLSKA, czyli promowaniu Polski przez dziennikarzy polonijnych na świecie. Mieliśmy udział przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie omawialiśmy kwestie promocji marki POLSKA.

Odbywały się warsztaty tematyczne, dotyczące filmowania przy pomocy nowoczesnych urządzeń, jakimi są smartfony,  które umożliwiają nam właściwie robienie reportaży i mogą służyć jakby uzupełnieniem zarówno wywiadów radiowych, jak i tego,  co pisze prasa papierowa i co poszerzamy na swoich portalach internetowych.

Mieliśmy spotkanie autorskie z wybitnymi przedstawicielami Polonii - jedną z tych osób był Pan Czesław Czapliński -  znany polonijny fotograf w Stanach Zjednoczonych, który zaprezentował swoją książkę "Fotografia cyfrowa"i przede wszystkim,  opowiadał jak fotografia cyfrowa zmieniła Świat i jak ją  można teraz dobrze wykorzystać.

Mieliśmy spotkanie autorskie z książką "Poradnik dziennikarstwa dla samouków" Karoliny Małgorzaty Piekarskiej. Odbyliśmy dwie wizyty studyjne w podziale na grupy -  radiowcy pojechali do Polskiego Radia, gdzie poznali jak się teraz robi radio, a druga grupa pojechała do telewizji. Wcześniej wszyscy byli z wizytą studyjną w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie mówiliśmy o budowaniu informacji. Zwiedzaliśmy to miejsce, gdzie informację przekazują do wszystkich mediów w Polsce, jak i na świecie.

Podsumowując - bardzo obfity i można powiedzieć napięty  program, przepełniony różnymi nie tylko atrakcjami, ale też zapoznaniem się z pracą, z nowymi jej metodami.

Program był baaardzo obfity, pracowaliśmy od wczesnego świtu do późna w nocy.

Myślę, że wartością dodaną jest to,  że dziennikarze z całego świata mieli okazję integrować się i wymieniać informacjami. To są ważne doświadczenia i chyba dla wszystkich bezcenne. To widać w publikacjach.

Np. jak Polacy gasili  pożary w Szwecji to wszystkie Media Polonijne, zaczynając od tych w Szwecji, które przekazały informacje, publikowały na swoich łamach informacje o tym. Najważniejsze, żeby tymi informacjami które są ważne dla Polonii i Polaków za granicą wzajemnie się wymieniać".

Mówił Roman Wróbel ze Stowarzyszenie Wspólnota Polska - koordynator I Światowego Forum Mediów Polonijnych.

Opracowanie Maria Pyż