20 - lecie Radia Lwow

10.04.2013

Teresa Pakosz, Radio Lwów:
Polskie Radio Lwów
       20 temu,  29 października 1992 roku, po 52 letniej przerwie, we Lwowie na nowo popłynęło z radiowej fali polskie słowo. Czerpiemy z przebogatej tradycji Polskiego Radia Lwów, założonego w 1930 roku. Kierujemy się hasłem:
"Wesola Fala" żyje,
Jej humor ciagle trwa,
Gdzie polskie serce bije,
Tam Radio Lwów głos ma .
       To, co wessaliśmy z mlekiem matki, kazało nam podświadomie utworzyć zręby polskiego radia we Lwowie.  Jest to około dwudziestoosobowy zespół przygotowujący audycje w języku polskim. Nadajemy programy Radia Lwów przez  trzy godzin tygodniowo z anteny prywatnej rozgłośni ukraińskiej "Nezałenist" na falach, FM 106,7.  Obchody naszego XX-lecia głównie z przyczyn finansowych przełożyliśmy na 7 kwietnia br. Wsparcie okazał Konsulat RP we Lwowie w osobie Konsula Mariana Orlikowskiego.
       Na przestrzeni tych dwudziestu lat wiele się zmieniło. Mimo wielu trudności udało nam się bardzo rozwinąć. Zaczynaliśmy od zera, a w chwili obecnej korzystamy z lokalu, udzielonego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, mamy sprzęt reporterski,  odpowiedni sprzęt elektroniczny. Wszystko to pozwala nam nadawać trzygodzinny program, ale jest także szansa, że tych godzin będzie cztery. Nasza redakcja się zmienia. Jest wiele młodych osób, które się uczą. Następnie wyjeżdżają, a na ich miejsce przychodzą nowi.
       Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. W trakcie uroczystości zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć, jakie udało nam się zebrać na przestrzeni dwudziestu lat naszej działalności. Ponadto zaprezentowaliśmy nasze osiagnięcia, a także odbyła się promocja płyty pt. „Dumne brzmienie Lwów”. Jest to przewodnik dźwiękowy po naszym mieście, który opowiada o Lwowie, jego ludziach, zabytkach, kulturze. Dzięki tej płycie osoby przybywające do Lwowa będą mogły choć trochę poznać miejsce, do którego podróżują.
       20 lat to prawie całe pokolenie. Przez ten czas dokonano wiele potrzebnych inicjatyw, których, można śmiało rzec, bez radia by nie było. Pierwszą akcją,  której dokonaliśmy, była pomoc powodzianom w Polsce, i tę akcję koordynowało Polskie Radio Lwów wespół z Konsulatem RP we Lwowie. Zebrano niewielką sumę – 2 tysiące USD, ale włączyli się do tego wszyscy mieszkańcy Lwowa, którzy składali datki w kościołach i Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.  Po raz drugi, gdy powódź nawiedziła Polskę, zwróciła się do nas Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie. Apel dał swoje owoce i dary zawieziono do wsi, które najbardziej ucierpiały.
       To też Orkiestra Świątecznej Pomocy,w której braliśmy udział. 
       Szeroko zakrojona akcja, która trwa do dziś, została zapoczatkowana przez radio pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. Teraz przemianowano ją na „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. W taki sposób upamiętniliśmy znane postaci Lwowa i Ziemi Lwowskiej, potem akcja została rozszerzona o Krzemieniec, Żytomierz, Kijów, Kamieniec Podolski, Zbaraż, Brzeżany, Murafę, Czerniowce – powstały bowiem audycje o słynnych Polakach. Co roku, już niezależnie od nas, w Dniu Wszystkich Świętych na Łyczakowie płoną tysiące zniczy na wszystkich grobach. To dar Rodaków jako hołd pamięci dla tych, co tu zostali. I to już koordynuje polska placówka konsularna we Lwowie.
       W 2006 roku nadeszła 350-ta rocznica Ślubów króla Jana Kazimierza. Nasza redakcja zainicjowała wspólne obchody tej daty przez Polaków Lwowa, którzy ofiarowali srebrną różę Pannie Łaskawej w Katedrze Lwowskiej.     
       Za pośrednictwem polskich audycji we Lwowie Polacy dowiadują się o akademiach z okazji Dnia Niepodległości i Konstytucji 3 Maja, obchodach rocznicowych takich jak rocznice bitwy pod Zadwórzem czy Obertynem, o złożeniu hołdu inteligencji polskiej zamordowanej na Wzgórzach Wóleckich i w Czarnym Lesie, uczczeniu ofiar Porycka, Huty Pieniackiej, Ostrówek, Podkamienia. To audycje o rekonsekracji Katedry Ormiańskiej we Lwowie, ponownym pochówku abp Józefa Teodorowicza, 600-leciu archidiecezji lwowskiej. 
       Nasze audycje są źródłem informacji dla mieszkanców Lwowa , którzy dowiadują się o koncertach artystów polskich, wizytach prezydentów i ministrów, występach Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. O wszystkich tych imprezach można się dowiedzieć z reportaży i wywiadów naszego radia.  To naświetlenie wizyty ojca św. Jana Pawła II na Ukrainie, poświęcenie Cmentarza Obrońców Lwowa. To wywiady z ludźmi sceny, filmu i polityki takimi jak Andrzej Wajda, Alina Janowska, Piotr Skrzynecki, ks. Jan Twardowski, Andrzej Sikorowski, Wojciech Mrozek, Anna Dymna, artyści Wesołej Lwowskiej Fali Włada Majewska i Gwidon Borucki,  z zespołami Śląsk i Mazowsze. To materiały o Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Bolesława Prusa w Nałęczowie, Panoramie Racławickiej, Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, o Karolu Lipińskimz Radzynia Podlaskiego, o lwowskim poecie Henryku Zbierzchowskim i Zbigniewie Herbercie, o Adamie Hanuszkiewiczu, o Muzeum  Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Lwowskiej Galerii Sztuki, Ossolineum, lwowskim muzeum Chopina. Jesteśmy też ogniwem, łączacym wszystkie polskie organizacje, które chcą o sobie dać znać za pośrednictwem radia. Dotyczy to placówek społecznych rozsianych po całej Ukrainie. To również podróż wgłąb wieków rodzimej historii, ukazywanie postaci zasłużonych dla dziejów polskiego dziedzictwa kulturowego, zamieszkałych na Ziemi Lwowskiej – to miasta i miasteczka takie jak Gródek Jagielloński, gdzie zmarł król Władysław Jagiełło, Żółkiew, Olesko - miejsce urodzenia króla Jana III Sobieskiego, Podhorce, Złoczów, Drohobycz, Sambor – własność Spytka z Melsztyna, Borysław, Mościska, Jaworów. To opowieści radiowe o twierdzach Podola, Wołynia, Pokucia, Bukowiny, o bohaterach narodowych i ludziach dla tych ziem zasłużonych – hetmanach Janie Tarnowskim, Stanisławie Żółkiewskim, Stefanie Czarnieckim, o pisarzach Henryku Sienkiewiczu i Kornelu Makuszyńskim ze Stryja, Gabrieli Zapolskiej i Marii Konopnickiej. Nasze audycje to również więź pokoleń – wywiady z osobami związanymi ze Lwowem z racji urodzenia, nauki,działalności. To mieszkańcy Lwowa – Panie Irena i Jadwiga Zappe, zasłużone w dziele wychowania polskiej młodzieży, reżyser Polskiego Teatru Ludowego Zbigniew Chrzanowski, to AK-owcy i kombatanci, oraz przybrane dzieci Lwowa – Stanisław Nicieja i już warszawianin Janusz Wasylkowski. Najcenniejsi są nasi słuchacze.
       Z każdym rokiem jest nam coraz trudniej prowadzić Radio, a główną przyczyną są problemy finansowe. Jesteśmy bowiem redakcją społeczną. Obecnie środki otrzymujemy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
       „Radio Lwów” jest dla naszych słuchaczy bardzo ważnym medium, o czym często sami mówią. Przez te dwadzieścia lat jesteśmy ich „łącznikiem” z różnymi organizacjami, instytucjami, a także z Polską. Dzięki naszemu programowi przekazywane są informacje bieżące i historyczne z Polski i Ukrainy oraz te lokalne. Dla naszych lwowian jesteśmy „oknem na świat”.
                                                                          Teresa Pakosz
 Msza w intencji Radia Lwów...... w kościele św. Marii MagdalenyWystawa fotograficzna w Radiu LwówDziennikarz z Warszawy - Jacek SawickiPrezes organizacji Biały Orzeł i dziennikarka z Radia Rzeszów - Iwona PiętakStary reporterski sprzęt - część wystawy w Radiu LwówPrezes Stowarzyszenie Lekarzy Lwowskich - Ewelina Hrycaj-MałaniczOd lewej - Zbigniew Jarmiło i drugi od prawej - Jan Franczuk Prezes
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami WojskowymiRozpoczęcie uroczystości - przemawia Barbara BaczyńskaWdzięczne audytoriumPrzemawia Prezes Radia Lwów - Teresa Pakosz
Od lewej - Konsul RP Marian Orlikowski oraz Konsul Jan CiećkoPrezentacja naszej działalnościPrzy konsolecie Genadiusz ŚwidzińskiPozdrowienia od Konsula RP Mariana OrlikowskiegoStare zapisane filmyTeresa Pakosz i Sołomija Czudyk - dyrektor Radia NezałeżnistPozdrawia Prezes FOPnU Emilia Chmielowa (od prawej) oraz sekretarz Teresa DutkiewiczPozdrowienia od Prezesa TKPZL Emila LegowiczaWręczenie Złotej Odznaki TKPZL dla Radia LwówKwiaty od Prezesa Stowarzyszenia Lekarzy LwowskichPozdrowienia od Dyrektor Polskiej Szkoły nr 10 we Lwowie Marty MarkuninyPrzemawia nasza felietonistka Bożena SokołowskaPozdrowienia od Redaktor miesięcznika Lwowskie Spotkania Bożeny RafalskiejKwiaty od Prezesa Organizacji Biały OrzełPozdrowienia od dziennikarza z Rzeszowa Piotra SobotyPrezent dla zwyciężcy konkursu Radia Lwów wiernej słuchaczki Pani RomyPozdrowienia od Radia RzeszówPrezentacja płyty Dumne Brzmienie LwówKarolina Baczyńska wręcza płyty uczestnikom uroczystości100 lat dla Radia LwówNieoficjalna część uroczystościRedaktorzy Radia Lwów - Marysia i Konstanty PyżOd lewej - Bożena Sokołowska, Barbara i Emil Legowicz oraz Konsulowie RP AniołowscyMłodzieżowy zespół radiowyZespół Radia LwówTV po LwowskuRealizatorzy Aleksy Kokoriew (od lewej) i Andrzej TomkiwRedaktor Artem GołubenkoWywiad dla TV po LwowskuLwowska poetka Janina AlkoniW trakcie uroczystości
Władysław Petryk - członek zarządu TKPZL (od prawej) i Zbigniew Pakosz -
fotograf uroczystości oraz jeden z założycieli Radia Lwów*