Podziękowanie za wsparcie sponsorom Polskiego Radia Lwów

30-01-2019

   Rok 2018 dla redakcji Polskiego Radia Lwów Na Lwowskiej Fali zaowocował pomocą od wielu darczyńców. Naszym filarem jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – Prezes Pan Mikołaj Falkowski.

Dziękujemy za wsparcie finansowe szlachetnym darczyńcom, którymi są

NSZ – Narodowe Siły Zbrojne Chicago

PKN Fundacja Orlen - Dar serca za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach Tońko i Szczepko z Przemyśla

Prywatni darczyńcy ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Polski, Anglii oraz całej Europy

Dziękujemy za pomoc charytatywną w postaci paczek żywnościowych, przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, pomocy technicznych, płyt z polską muzyką, materiałów fonograficznych dotyczących Lwowa następujacym instytucjom:

Konsulat Generalny RP we Lwowie – Konsul Generalny Pan Rafał Wolski

Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach Tońko i Szczepko z Przemyśla – Prezes Pani Ewa Karlik

IPN oddział w Łodzi

Liceum im. św Królowej Jadwigi w Łodzi – Pan Mariusz Bojanowski

Górnosląski Oddział Stowarzyszenia Współnota Polska - Pani Alicja Brzan Kloś z Bytomia

Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi

NSZ – Pan Łukasz Suchanowski i Pan Krzysztof Białobłocki m. Słupsk

Agencja Muzyczna Polskiego Radia dział fonografii – Pan Jarosław Stefaniuk

Archiwum Polskiegio Radia

Polskie Radio dla Zagranicy - Pani Halina Ostas

                                     Wszystkim pięknie dziękujemy

                                     Za dar serca wspaniały

                                     Całą duszą pracujemy 

                                     By przysporzyć Polsce chwały

                                     Pomyślności w Nowym Roku

                                     Szczęścia, zdrowia Wam życzymy

                                     Dobrodziejstw szybkiego potoku

                                     Oraz słońca w środku zimy.

                                                                                                         Polskie Radio Lwów