18.02.2017

20.02.2017

O Józefie Kurasiu ps. Ogień
O generale Mariuszu Zaruskim mówi Sławomir Kitowski
Wspomnienie Dominika Merlini
O wojnie na wschodniej Ukrainie mów o. Edward Kawa
Rozmowy o używaniu języka polskiego
Witold Szolginia "Dom pod żelaznym lwem"
O harcerstwie przemyskim mówi Piotr Wolak
O języku polskim i
Tłustym Czwartku oraz
Pogoda na najbliższy tydzień