1. kwietnia na falach radiowych

02.04.2017

Walka o zachowanie zabytków we Lwowie - rozmowa z Anastazją Onusajtis
Pogadanka o szkolnych dowcipach
Wiadomości z ostatniej chwili
Kalendarium najbliższych dat
Wywiad z Tomaszem Kuną z Torunia - DJ z wadą słuchu

Jak spędzają wagary uczniowie i nauczyciele 24. szkoły?
O 1. kwietnia przy mikrofonie