Utrzymywanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury polskiej - celem Polskiego Radia Lwów*


"...Wesoła Fala żyje
jej humor ciągle trwa!
Gdzie polskie serce bije
tam Radio Lwów głos ma!..."

/

    Ostatnie audycje

  • 1. lipca 2017

    Lwowski protest śmieciowy Schron kolejowy cz.1 Schron kolejowy cz.2 Władek Paszajew mówi o formacji franciszkańskiej Matura, czyli ZNO (Zewnętr...