Utrzymywanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury polskiej - celem Polskiego Radia Lwów

 
Posłuchaj OGŁOSZENIE i pobierz INFORMACJĘ O RADIOTURNIEJU
Zapraszamy do udziału!!!

Polskie Radio Lwów

"Wesoła Fala"żyje,
Jej humor ciągle trwa,
Gdzie polskie serce bije,
Tam Radio Lwów głos ma...