Utrzymywanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury polskiej - celem Polskiego Radia Lwów 


"...Wesoła Fala żyje
jej humor ciągle trwa!
Gdzie polskie serce bije
tam Radio Lwów głos ma!..."

/

    Ostatnie audycje

  • Audycja 11. lutego 2017

    10 przykazań szczęśliwego człowieka Rozmowa z Anną Fastnacht - Stupnicką - córką kustosza Ossolineum, pisarką, poetką Łączenie świata wirtualne...